17 348kr

Auto-UV 75

Pahlén Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler eller spabad. Med Auto-UV titanium kan du minska vattnets klorhalt med upp till 70%

Description

Pahlén Auto-UV titan eliminerar skadliga bakterier i pooler eller spabad. Med UV-rening kan du sänka poolens klorinnehåll till en betydligt lägre nivå, ca 0,5ppm mot normala 0,8-1,0ppm. Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler eller spabad. Med Auto-UV titan kan du minska vattnets klorhalt med upp till 70% samt reducera halten bundet klor, vilket medför en behagligare miljö för de badande som slipper röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

Additional information

Leverantör

Pahlen