grap2

Stänga poolen för vintern – Vinterstängning

När badsäsongen är över och vintern står för dörren är det dags att se över poolen och dess utrustning. Exakt när detta bör göras beror på användarnas badvanor, vädret och ekonomin. En pool kräver betydligt mer energi vid uppvärmning av vatten under hösten och vintern än under våren och sommaren.
Tillsammans med Sveriges ledande tillverkare av pool och utrustning, Pahlén, ger vi tips och råd om hur stängningen bör gå till. Beroende på poolkonstruktion måste i vissa fall vattenytan isoleras, cirkulation bibehållas, eventuell svagt värme användas eller en mindre UV-C anläggning kopplas till. TeslaGEN TAG-120 UV-C förbrukar endast 12W och förutom att ta död på bakterier och alger, hjälper den till att hålla det cirkulerande vattnet över fryspunkten. Man kan även passa på och köpa UV-C rening fram till sista december innan priserna höjs med över 30%.

Se: TeslaGEN TAG-120W UV-C (Nu endast 2.450.- komplett) eller den betydligt kraftigare TAG-800W UV-C som klarar av pooler upp till 70.000 liter vatten.

 

För pool med stommar som klarar frysning gäller:
1. Justera pH-värdet till 7,2 – 7,6
2. Stäng av värmen till poolen.
3. Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +10°C

Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:
1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
2. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp.
3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
4. Ta bort eventuell stege, torka av den och förvara den torrt.
5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå ska vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
8. Filtertanken ska dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
9. Lossa pumpens lock och ta ur silkorgen. Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
10. Ta bort manometern på filtrets centralventil.
11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme bör avtappningspluggen tas bort. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren (värmeväxlaren) töms på allt vatten.
12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
14. Om poolen är försedd med en trappa av glasfiber, så ska det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästes med en tyngd.
15. Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar varken snöbelastning eller blöt snö. I dessa fall bör korrugerade vinterplåtar användas. Finns poolskyddstak kommer vinterplåtar inte behövas. Se till att pooltaket inte belastas för mycket av liggande snö.