5 435kr

Poolpump SBM

SBM är en driftsäker poolpump med hög prestanda. 0,3-1,3 KW

Description

SBM är en poolpump av plast avsedd för cirkulation av poolvatten. Motoraxeln fungerar samtidigt som pumpaxeln på vilken pump-hjulet är monterat. Axeltätningen är en mekanisk tätning av bälgt-yp som är monterad på ett pumphjulsnav av plast. Detta ger en säker separation mellan poolvatten och elmotor. KOnstruktionen gör att pumpen kan användas i poolvatten med salthalt upp till 0,5%.